ชมรมเพื่อนครูโรงเรียนพญาไท

ชมรมเพื่อนครูโรงเรียนพญาไท

Please select a module
หมดเขต
Link

   frndteacher1

ชมรมเพื่อนครูโรงเรียนพญาไท เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2554

วัตถุประสงค์การจัดตั้งชมรมเพื่อนครูโรงเรียนพญาไท

  1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของครูเก่าและครูปัจจุบัน
  2. เพื่อช่วยเหลือสมาชิกชมรมฯ และเพื่อนครูโรงเรียนพญาไท
  3. เพื่อช่วยเหลือ และรณรงค์จัดหาทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนพญาไท
  4. เพื่อส่งเสริม และช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนพญาไท

    *ชมรมเพื่อนครูโรงเรียนพญาไท จัดตั้งขึ้นโดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

    เครื่องหมายชมรมฯ

เป็นรูปเทียนจุดสว่างประกายโดยรอบ ตั้งอยู่บนดอกบัวบาน รองรับด้วยใบบัว มีอักษรคำว่า "ชมรมเพื่อนครูโรงเรียนพญาไท" อยู่ด้านล่าง อักษรย่อ ช.ค.พ.ท.
เทียน หมายถึง ครูผู้ให้ความรู้คุณธรรมแก่นักเรียน
ดอกบัวบาน หมายถึง นักเรียนที่ได้รับความรู้เบ่งบานเหมือนดอกบัวที่โผล่พ้นน้ำ และโคลนตม
ใบบัว หมายถึง ลูกศิษย์ที่ประสบความสำเร็จการศึกษา

ประธานชมรมฯ

  • นายพนัส พัฒนรัฐ พ.ศ. 2554
  • ว่าที่ร้อยโทชวลิต วิชาดี พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

 

 

โรงเรียนพญาไท (Phyathai School)
เป็นสถานการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของโรงเรียนพญาไท
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ค้นหา

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : โรงเรียนพญาไท 

        เลขที่ 306 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
        จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

โทรศัพท์ : 0 2354 5251, 0 2354 5273 

โทรสาร : 0 2354 5277

เว็บไซด์โรงเรียน : www.phyathai.ac.th

อีเมล์ : phyathai_306@hotmail.com , phyathaischool@phyathai.ac.th

Facebookfacebook.com/phyathaischool

© 2017 Phyathai School. All Rights Reserved. Designed Content By Bhusit.net

แผนที่