ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

Please select a module
หมดเขต
Link

1. นายสำเภา ช่วยวงศ์ญาติ พ.ศ. 2484

2. นายวิชัย ไวชนะ พ.ศ. 2484 - 2492

3. นายสง่า พาวงษ์ พ.ศ. 2492 - 2494

4. นายโสม รอดลอยทุกข์ พ.ศ. 2494 - 2496

5. นายเสถียร ประโมจนีย์ พ.ศ. 2496 - 2497

6. นายอรุณ สิทธิพาที พ.ศ. 2497 - 2502

7. นายบริพัตร พงษ์ธานี พ.ศ. 2502 - 2506

8. นางศรีสวัสดิ์ รัตนวราห พ.ศ. 2506 - 2530

9. นางสาวทองคำ ผดุงศุข พ.ศ. 2530 - 2534

10. นายวิศิษฎ์ กมลานนท์ พ.ศ. 2534 - 2537

11. นายวีรสิทธิ์ กิติพิเชษฐสรรค์ พ.ศ. 2537 - 2542

12. นายสำราญ เจริญพักตร์ พ.ศ. 2542 - 2546

13. นางแสงระวี วาจาวุทธ พ.ศ. 2546 - 2549

14. นายบัณฑิต พัดเย็น พ.ศ. 2549 - 2557

15. นายอำนวย พุทธมี พ.ศ. 2557 - 2561

16. นางจันทนา ทองศรีงาม พ.ศ. 2561 - 2563

17. นางพีรานุช ไชยพิเดช พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

 

โรงเรียนพญาไท (Phyathai School)
เป็นสถานการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของโรงเรียนพญาไท
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ค้นหา

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : โรงเรียนพญาไท 

        เลขที่ 306 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
        จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

โทรศัพท์ : 0 2354 5251, 0 2354 5273 

โทรสาร : 0 2354 5277

เว็บไซด์โรงเรียน : www.phyathai.ac.th

อีเมล์ : phyathai_306@hotmail.com , phyathaischool@phyathai.ac.th

Facebookfacebook.com/phyathaischool

© 2017 Phyathai School. All Rights Reserved. Designed Content By Bhusit.net

แผนที่