เพลงเด็กดีศรีพญาไท

เพลงเด็กดีศรีพญาไท

Please select a module
หมดเขต
Link

คำร้อง : รองศาสตราจารย์ประทีป วาทิกทินกร
ทำนอง : ภาควิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

...เราคือเด็กดี ศรีพญาไท

งามที่ใจงามที่กาย ฉายศักดิ์ศรี

โรงเรียนเพียรบ่มเพาะ เหมาะเจาะดี

รักหน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

 

   อีก ตรงต่อเวลา หาไหนเปรียบ

จัดระเบียบเป็นระบบ ครบแง่ขำ

ผู้ปกครอง โรงเรียนครูคือผู้นำ

"ยุวฑูตความดี"ล้ำ ตามโครงการ

 

**คิดแล้วทำตามทางที่วางไว้

ต่อเนื่องให้เกิดผลชนกล่าวขาน

เด็กดีศรีพญาไท คือ ตำนาน

ครูผู้ปกครองร่วมประสานเพื่อนักเรียน

ดนตรี..... (ซ้ำทั้งเพลง)

 

คลิ๊กเพื่อฟังเพลง :

 

โรงเรียนพญาไท (Phyathai School)
เป็นสถานการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของโรงเรียนพญาไท
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ค้นหา

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : โรงเรียนพญาไท 

        เลขที่ 306 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
        จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

โทรศัพท์ : 0 2354 5251, 0 2354 5273 

โทรสาร : 0 2354 5277

เว็บไซด์โรงเรียน : www.phyathai.ac.th

อีเมล์ : phyathai_306@hotmail.com , phyathaischool@phyathai.ac.th

Facebookfacebook.com/phyathaischool

© 2017 Phyathai School. All Rights Reserved. Designed Content By Bhusit.net

แผนที่