ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียนพญาไท ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (MEP) ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้
p.1 1p.1 2p.1 3


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รับการคัดเลือกโดยวิธีจับสลากเข้าเรียนชั้น อนุบาล 1 (MEP) ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยพิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์
มีผู้ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อจับสลากดังนี้
k1mep 1k1mep 2k1mep 3กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดกิจกรรม “เรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงกับกิจกรรมเพื่อสิทธิเสรีภาพและการเคารพสิทธิผู้อื่น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙”

 

โรงเรียนพญาไท (Phyathai School)
เป็นสถานการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของโรงเรียนพญาไท
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ค้นหา

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : โรงเรียนพญาไท 

        เลขที่ 306 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
        จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

โทรศัพท์ : 0 2354 5251, 0 2354 5273 

โทรสาร : 0 2354 5277

เว็บไซด์โรงเรียน : www.phyathai.ac.th

อีเมล์ : phyathai_306@hotmail.com , phyathaischool@phyathai.ac.th

Facebookfacebook.com/phyathaischool

© 2017 Phyathai School. All Rights Reserved. Designed Content By Bhusit.net

แผนที่